Hé lộ phần thi “bí ẩn” chưa phát sóng trong tập 7 The Face – chụp hình đơn cùng HLV

Phần chụp hình đơn cùng HLV của campaign trong tập 7 chưa được phát sóng

Loading...