Những thí sinh ra sớm nhất nói gì về đề thi môn Ngữ văn năm nay?

Vừa sức với giáo viên, chỉ mong trên điểm liệt.. là những tâm sự vui của các bạn thí sinh ra sớm sáng nay