Phim Doctors (Bác sĩ) – Tập 6

Trong tập 6, Hong Jin đã nghiêm túc bày tỏ cảm xúc thực sự của mình tới Hye Jung.