Con gái cứ đến cuối tuần lại ôm bụng 𝚚𝚞ằ𝚗 𝚚𝚞ạ𝚒, đư𝚊 đ𝚒 𝚔𝚑á𝚖 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚕𝚒ề𝚗 𝚋ả𝚘: “𝙱ố 𝚖ẹ 𝚕𝚢 𝚑ô𝚗…

Trong mắt người lớn, những đứa trẻ rất là vô tư vô tâm nên chẳng biết gì cả. Thế nhưng, thật sự thì trẻ em vô cùng nhạy cảm, nhất là vấn đề tình cảm yêu thương trong gia đình. Bé hoàn…
Đọc thêm...
X