𝙺𝚒ể𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 𝚟ỡ ố𝚒, 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚟ộ𝚒 𝚋á𝚘 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞, 𝚗ế𝚞 𝚌𝚑ậ𝚖 𝟷 𝚙𝚑ú𝚝 𝚖ấ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚌ả 𝚑𝚊𝚒

"Cảm ơn các bác sĩ đã cứu mạng mẹ con tôi", chị Liu (34 tuổi, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) vừa sụt sùi nước mắt vừa cầm tay các y tá, bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Kim Hoa nói lời…
Đọc thêm...

𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚕à𝚖 đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ẹ 𝚑ố𝚒 𝚑ậ𝚗 𝚟ì 𝚌𝚘𝚗 𝚋ị 𝚍ị 𝚝ậ𝚝 𝚋ẩ𝚖 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚝𝚑ậ𝚖 𝚌𝚑í 𝚌ó 𝚝𝚑ể…

Khi mang thai, hệ thống miễn dịch của mẹ bầu sẽ suy giảm, đồng nghĩa với việc cơ thể dễ bị tấn công bởi những bệnh truyền nhiễm như: Rubella, cúm, sởi, thủy đậu, quai bị, bạch hầu, ho…
Đọc thêm...