Đây mới là thức ăn “khoái khẩu” của 𝐭ế 𝐛à𝐨 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡ư – 𝐍ế𝐮 𝐝ừ𝐧𝐠 ă𝐧 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐤𝐡ố𝐢 𝐮 𝐬ẽ 𝐜𝐡ế𝐭

Quyết tâm đi tìm thức ăn yêu thích của ung thư từ một bài báo định mệnh Cách đây 8 năm, năm 2008, Judith Potts, một biên tập viên về sức khỏe của tờ The Telegraph được chẩn đoán mắc…
Đọc thêm...
X