𝙻𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚋ị đò𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚔ê, 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚗𝚐ư𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚝 𝚐ạ𝚘 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗: ‘𝚂ứ𝚌 𝚕ự𝚌 đã 𝚌ạ𝚗’

Suốt từ đầu mùa djch đến nay, ca sĩ Phương Thanh đã dành hết thời gian và sức lực để vừa làm tình nguyện viên vừa tổ chức các hoạt động phát quà từ thiện cho bà con khó khăn. Chính vì…
Đọc thêm...